FX:EURCHF   Euro / Schweizisk franc
Här har priset nåt upp till en supplyzon som jag hittat på 4h tidsupplösning. Entry identifierar jag på 1h tidsupplösning och i detta fallet en engulfing candle.

Stoplossen sätter jag ut med hjälp av ATRindikatorn och dubblar dess värde så stoplossen är 2ATR. I detta fallet kommer den precis över toppen vilket då blir giltig enligt mina regler.

Target sätter jag som risk:reward 1:2.

I detta fallet gick tradet vägen och jag journalför och går vidare.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.