Henrik-SMCTrading

EURCHF, Daglig, Inväntar breakout

FX:EURCHF   Euro / Schweizisk franc
EURCHF är inne i en tight konsolidering. Även "PTSE Trend" visar på "squeeze". En kombination av utbrott och breddning av indikator visar på möjlig ny trendrörelse.

Möjliga entries, efter ovan nämnda bekräftelser, är inritade med SL 50% in i zonen samt en R:R av 1:2 för en första position. Det finns alltid möjlighet till fler positioner samt att rida med i "PTSE Trend".

Henrik Siverhall
SMC Trading

Är du intresserad av vårt mentorskap - "Basic" och "Avancerad" mentoring.
smctrading.se

Sveriges största FB grupp för nybörjare
bit.ly/ptse-fb-basic
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.