Henrik-PatternTrading

Support och Motstånd

Utbildning
FX:EURCHF   Euro / Schweizisk franc
En klassisk setup med supportnivå och motståndsnivå.

1. (Samtliga 1:or) visar på både support och motstånd på samma nivå allt eftersom priset tagit sig igenom nivån men respekterar
den och "bromsar in" ett antalt gånger.

2. Vi får ytterligare en rekyl ner mot denna motståndsnivå som även sammanfaller i zonen 38.2 och 50% Fibonacci retracement på senaste "swingen".

3. Priset tar sig snabbt upp till nästa motstånd vid tidigare topp - som även är en Fibonacci extension på 161.8%.

Skolexempel på hur man enkelt kan tradea support/motstånds nivåer med hjälp av lite Fibonacci nivåer som sammanfaller.

Henrik Siverhall
Pattern Trading Sverige

Är du intresserad av vårt mentorskap - "Basic" och "Avancerad" mentoring.
https://patterntrading.se

Sveriges största FB grupp för nybörjare
http://bit.ly/ptse-fb-basic
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.