Henrik-SMCTrading

Support och Motstånd

Utbildning
FX:EURCHF   Euro / Schweizisk franc
En klassisk setup med supportnivå och motståndsnivå.

1. (Samtliga 1:or) visar på både support och motstånd på samma nivå allt eftersom priset tagit sig igenom nivån men respekterar
den och "bromsar in" ett antalt gånger.

2. Vi får ytterligare en rekyl ner mot denna motståndsnivå som även sammanfaller i zonen 38.2 och 50% Fibonacci retracement på senaste "swingen".

3. Priset tar sig snabbt upp till nästa motstånd vid tidigare topp - som även är en Fibonacci extension på 161.8%.

Skolexempel på hur man enkelt kan tradea support/motstånds nivåer med hjälp av lite Fibonacci nivåer som sammanfaller.

Henrik Siverhall
SMC Trading

Är du intresserad av vårt mentorskap - "Basic" och "Avancerad" mentoring.
smctrading.se

Sveriges största FB grupp för nybörjare
bit.ly/ptse-fb-basic
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.