Oscar1993

Priset nere i en likviditetsnivå

FX:EURGBP   Euro/Brittiska pund
Priset har rört sig väldigt kraftig ner till en likviditetsnivå (gul). Min tanke är att om priset vänder upp från dessa nivåer att vi kommer komma tillbaka till supplyzonen jag har ritat ut och från den zonen kommer jag leta entry till att gå kort.

Jag kan komma att leta entry för att följa med priset upp och ha supplyzonen som målpris men då kommer jag behöva få bekräftelse på lägre tidsupplösningar om en trendvändning för att sedan följa med trenden upp.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.