Nappenbir

EURGBP D1. Bearish

Kort
OANDA:EURGBP   Euro / Brittiskt pund
EURGBP kommer gå nedtrend eftersom den har brutit stödtrendlinjen. Jag förväntar att den ska gå ner. Antingen till den första gröna demand zonen eller den andra demand zonen.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.