Nappenbir

EURJPY - 4H

Kort
Nappenbir Uppdaterad   
FX:EURJPY   Euro/Japanska yen
EURJPY har nåtts en spikzon - Supply.
Priset har fått en Evening Star då den skapades ett likviditetsblock senare har jag gjort ett Sniper entry där jag köpt ett trade mot short, nedåt.

Priset har även en dubbeltopp + en kraftig RSI-Divergence.

Målpris har jag satt till RR= 1:7.
Handel aktiv
Handel aktiv:
SL har flyttat till 126.462.
Kommentera:
SL har flyttat till riskfritt handeln.
SL: 126.413.
Trade stängt manuellt
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.