ApexiaTrading

EURUSD Kort

Kort
ApexiaTrading Uppdaterad   
FOREXCOM:EURUSD   Euro / USA-dollar
Vi är lång USDX vilket innebär att vi är korta utländska valutapar såsom EURUSD.

EURUSD närmar sig en low där likviditet ligger. Algoritmen som levererar priset kommer prisa ner mot dessa nivåer och förbi.
Kommentera:
TIll skillnad från dollarn så har målet ännu inte uppnåts i EURUSD. Hade det varit en trejd hade jag stängt 3/4 här då dollarn tagit ut sin target och då kan en reversal alltid ske vilket skulle innebära att EURUSD vänder uppåt. Jag håller kvar min target och flyttar den fiktiva stopplossen till break even.

Apexia Trading
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.