teesen_

EURUSD mot demand

Lång
FX:EURUSD   Euro / USA-dollar
Precis som GBPUSD börjar EURUSD röra sig ner mot en demandzon baserad på 4h TF. Misstänker att vi kommer ner i början på nästa vecka, får en liten reaktion för att gå lång innan den sedan bryter vidare nedåt.
Men avvaktar och övervakar vad som händer.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.