Oscar1993

Supplyzon att hålla ögonen på.

Kort
FX:EURUSD   Euro / USA-dollar
Har markerat ut en supplyzon i EURUSD . Denna zonen ligger rätt långt bort för tillfället men anledningen till att jag håller koll på den är för att jag tror priset kan leta sig upp till den zonen för vidare nergång.

Priset är för tillfället nere och letar likviditet under dag och veckobottnar för tillfället. RSI har skapat divergens både på dag och 4h tidsupplösning. Min tanke med denna tradesetup är att priset letar likviditet för att sedan leta sig upp igen och då har jag en zon färdig att leta ett kort entry ifrån.

Genom att göra dessa analyser från en högre tidsupplösning och planera för ett scenario kan jag vara lugnare i min trading och trada min plan jag har lagt fram.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.