Henrik-SMCTrading

EURUSD, Bat mönster upp mot Supply

Kort
FX:EURUSD   Euro / USA-dollar
Vi är i en nedåtgående trend och jag är inte så säker på att priset kommer att orka upp till D punkten och supply zon.
Speciellt inte efter att priset relativt nyligt blivit "stoppad" vid en supplyzon.

Men, orkar priset upp så är det en fin setup...där uppe.

Henrik Siverhall
SMC Trading

Är du intresserad av vårt mentorskap - "Basic" och "Avancerad" mentoring.
smctrading.se

Sveriges största FB grupp för nybörjare
bit.ly/ptse-fb-basic
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.