FX:EURUSD   Euro / USA-dollar
Söker nu bekräftelse i form av Engulfing , Pinbar eller Three side up för att gå long. Nedgången har varit så kraftig så många kommer att fortsätta sälja och djupa rekyler ned mot zon kommer nog att komma och stora aktörer kanske kommer att manipulera priset för att kunna fylla stora positioner.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.