Henrik-SMCTrading

Supply och Demand

Utbildning
FX:EURUSD   Euro / USA-dollar
Två väldigt bra exempel på hur Supply och Demand zoner kan fungera.
Det gäller att vara med när de testas. Många jobbar med Limit ordrar som man även "lägger lite före" zonen för att inte missa ett entry.

Target - senaste swing low/high. Detta är en väldigt försiktig taktik för att öka sannolikheten till att nå första målpris och Ändå bibehålla en risk:reward som oftast är 1:2 eller bättre.

SL - strax ovanför/nedanför zonen. Ett alternativ är 50% av zonen. Så fort reaktion kommer kan man börja traila och låsa in vinst om man är bekväm i det.
Helst vill man inte se rörelse in i zonen igen och en alternativ regel är att stänga positioner om man får en stängning inne i zonen - för att minimera förluster och invänta nya möjligheter.

Man kan givetvis komplettera med ytterligare positioner. Det jag anger ovan är tänkt målpris för en första position.
När man nått första målpris kan man då, åtminstone, flytta SL till break even för ytterligare aktiva positioner.

Henrik Siverhall
SMC Trading

Är du intresserad av vårt mentorskap - "Basic" och "Avancerad" mentoring.
smctrading.se

Sveriges största FB grupp för nybörjare
bit.ly/ptse-fb-basic
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.