teesen_

EURUSD testar Supply

Kort
FX:EURUSD   Euro / USA-dollar
Priset är precis uppe o nosar på en Supplyzon.. Ser helst att vi tar oss in i zonen och ger en fin rejection men är redo att hoppa på även om priset vänder ner redan nu och ger en entrysignal.. SL baserad på 2ATR, sitar på RR 1:3 pga primär zon och första test.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.