In_Control

EURUSD, Volym divergence

FX:EURUSD   Euro / USA-dollar
Väntar på att EURUSD ska bryta neråt i den uppåtgående trend som den, med divergence mot volym (sjunkande), befinner sig i.
Jag lär mig ännu, så hoppas på kreativ feedback sett ur Teknisk analys.

Neutral tills stängning nedanför trendlinje bekräftats.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.