Rohed

Backtesting nr. 9,20210331

FX:EURUSD   Euro / USA-dollar
2:a test,standard,supply zon, engulfing .1.3/1,2,Trailing stopl. break even, säkrad vinst, lyckad gå kort
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.