Wallcap

EUR orkade ej etablering

OANDA:EURUSD   Euro / USA-dollar
Euron orkade inte etablera sig ovanför 1.27000 efter att pushat på bra från mitten av december, har nu fallit ner och vi inväntar prissignal.

Senat valet i Georgia är nästa stora event.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.