Kriscap

EUR orkade ej etablering

OANDA:EURUSD   Euro / USA-dollar
Euron orkade inte etablera sig ovanför 1.27000 efter att pushat på bra från mitten av december, har nu fallit ner och vi inväntar prissignal.

Senat valet i Georgia är nästa stora event.

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.