Oscar1993

2 zoner att ha ögonen på.

FX:EURUSD   Euro / USA-dollar
Inför veckan som kommer nu kan 2 zoner vara intressanta att ha lite koll på. Först har vi en 4h demandzon (blåzonen). Går priset in i denna zon letar jag entry på 1h för att gå lång.

Under denna zon finns en daglig zon med en 4h zon i sig . Lite försiktighet behövs om priset går in i denna zonen om entry fås tidigt då priset kanske vill leta sig ner till 4h zonen. Kommer entry är min tanke att gå lång ifrån denna zon.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.