Nappenbir

EURUSD 30 min Bearish

Kort
FX:EURUSD   Euro / USA-dollar
Här kan man se en dubbeltopp på 30 min. Den kommer gå ner mot en stor struktur grön demand zon.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.