Oscar1993

Nere för ett andratest

Lång
FX:EURUSD   Euro / USA-dollar
Priset är nere i en demandzon och jag väntar på att priset ska göra ett djupare test under förstatestet för att sedan leta entry på 1H tidsupplösning. Hittar jag entry går jag lång med en 1:2 R:R.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.