Oscar1993

Nere för ett andratest

Lång
FX:EURUSD   Euro / USA-dollar
Priset är nere i en demandzon och jag väntar på att priset ska göra ett djupare test under förstatestet för att sedan leta entry på 1H tidsupplösning. Hittar jag entry går jag lång med en 1:2 R:R.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.