Henrik-PatternTrading

EURUSD, Daglig, Stängning ovanför konsolideringszon?

FX:EURUSD   Euro / USA-dollar
Gissar på att vi får ett utbrott och stängning ovanför en stark motståndszon efter en stigande konsolidering i någon vecka nu.
För den konservative kan man man vänta på utbrott och sedan test av "taket" på zonen innan man går in.

Henrik Siverhall
Pattern Trading Sverige

Är du intresserad av vårt mentorskap - "Basic" och "Avancerad" mentoring.
https://patterntrading.se

Sveriges största FB grupp för nybörjare
http://bit.ly/ptse-fb-basic
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.