teesen_

EURUSD i daglig demandzon

Lång
FX:EURUSD   Euro / USA-dollar
Priset har precis touchat en daglig demandzon för ett andra test. Kan tänka mig o ta entry men först måste priset ner och ta ut tidigare botten på det första testet, avvaktar och bevakar vad som händer kommande dygn.
Ser helst entrysignal på 4H men även 1H funkar. Stoploss baseras på 2ATR och siktar på en RR 1:2.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.