Henrik-PatternTrading

EURUSD, 4h, Triangel med mönster....

FX:EURUSD   Euro / USA-dollar
När priset konsoliderar kan man ofta hitta bra mönster trades. Att nivåerna från en Triangel sammanfaller är ju ingen nackdel.
Inget trade aktuellt just nu men triangel taket känns intressant av flera anledningar att leta trigger till att gå kort ifrån....

Henrik Siverhall
Pattern Trading Sverige

Är du intresserad av vårt mentorskap - "Basic" och "Avancerad" mentoring.
https://patterntrading.se

Sveriges största FB grupp för nybörjare
http://bit.ly/ptse-fb-basic
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.