Aktiemaskinen

Evo efter rapport

OMXSTO:EVO   EVOLUTION AB
Evo föll tillbaka i rangen den handlats länge efter rapporten, som trots starka siffror gjorde marknaden besviken.

In line var inte tillräckligt när aktien gått såpass starkt inför och var kraftigt överköpt.

MA200 tog emot och väl där handlades aktien upp igen.

Rangen ~1325-1600 är fortfarande in play tills motsatsen bevisas.

Jag är neutral intill vidare, och ser potentiella stöd i närhet på MA200 (~1340) & botten av nämnda range (1325). Faller dem är nästa nivåer 1260 (-11%) och slutligen upp till bevis på 1150 (-19%).

Motstånd på vägen upp är ~1470, ~1500, ~1550 och slutligen ~1595

Ett potentiellt styrketecken för aktien hade varit rekyl i sidled och att kursen respekterar MA200 medan aktien lugnar ner sig och RSI går mot botten. Tas både stöd och MA200 ut inom kort kan det bli farligt och jag ser då på kurser under 1200 som sannolikt.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.