StaticHaze

Bombmatta Evolution Gaming - Strategi för sommaren

Lång
StaticHaze Uppdaterad   
OMXSTO:EVO   EVOLUTION AB
Räknar med en allmän sättning i marknaden under perioden fram till midsommar. Lägger ut en stege med köp på 1339:-, 1313:- samt 1265:-.
Jag köper in mig med 33% position vid köp 1, 33% vid köp 2 och 34% vid köp 3. Tror sannolikheten för att samtliga köp blir fyllda är god.
Handel aktiv:
Första fylld
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.