OMXSTO:EVO   EVOLUTION AB
Halloj traders!
Den fortsatta oron är just kriget och vart det kommer leda. Känner personligen att detta är början på ett fullskaligt krig. Detta är tyvärr inget positivt för börsen och heller inte något nytt. Tidigare har jag även delat min syn OMX och är fortsatt negativ.

Med hänsyn till de tekniska indikatorerna speciellt VPVR ser vi att största volymhandeln har varit nere kring 560-600kr, vilket jag tycker är logiska nivåer, fundamentalt är det inget snack om vad vi har för bolag att göra med. Kommer aldrig glömma Jeff Besos ord i en intervju där han sa *-The stock is not the company and the company is not the stock*. Utan en facit i hand ser vi även att vi är i en nedåt trend i det korta perspektivet dock har vi EMA 200 i bagaget som kan ge oss en studs upp innan fortsatt nedgång. Eller om vi ser en dubbelbotten med en tillfällig uppgång? Vad tror ni?

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.