OMXSTO:EVO   EVOLUTION AB
Jag har tidigare varit bull i EVOLUTION men den senaste tidens turbulenta tid för aktien har gjort mig svagt negativ. Min stopploss på min förra position togs vilket jag tycker var rätt beslut.
Jag har därför valt att titta på evo i månadsgrafen som visar en mer tydlig bild vad vi kan förvänta oss. 1000kr enligt mig är en psykologiskt nivå vi behöver återta.

Aktiekursen i EVO bör hålla EMA 20-21 för att fortsätta sin resa vidare upp. Om vi inte lyckas med det kommer jag vara negativ till evolution framåt så länge vi inte tar över EMA 20-21 igen.
Vill vara tydlig i att detta är månadsgraf och min syn på sikt. Om vi inte återtar 1000kr eller EMA 20-21 så siktar jag på att vi kommer ner mot EMA 50, vilket vi även har en demand zone (stödzon).

CMF närmar sig 0 här vill jag inte se att vi korsar mot negativt värde
RSI måste hålla 50punkter.
MACD korsat


Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.