SUPERINVESTIL18

-11% Evolution

Kort
OMXSTO:EVO   EVOLUTION AB
Evolution har tryckt upp kursen genom att köpa tillbaka aktier. Det kommer de förmodligen fortsätta göra när det dippar. Därför är teknisk analys på aktien knepigt. Dock tror jag att vi till en början ser gap fill på 940 kr. Primär target är dock 870 kr. När man märker att EVO köper tillbaka kan det bli fint läge för lång position, men för nu ser jag nedsida om 11%.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.