magnusfogelberg

Meta (Facebook) nere på attraktiva köpnivåer

Lång
NASDAQ:META   Meta Platforms, Inc
Starka trendlinjestöd samt 200 ma i veckodiagrammet.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.