OMXSTO:FING_B   FINGERPRINT CARDS AB SER. B
Ser ut som att detta kan vara en korrektionsvåg i nedåtgående trend om de stämmer bör i kunna se allt från 3-1,5kr

The harder you practis the more lucky you get !
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.