OHTRADING98

Positiv gap med bra float

Lång
NYSE:FTCH   None
Kan bli tryck, vi får se. Float under 20 miljoner och en bra gap under natten
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.