FX:GBPAUD   Brittiska pund/Australiensiska dollar
Detta kommer jag hålla koll på under veckan. Priset bröt sig ur konsolideringen och är för tillfället mellan en stöd och en motståndszon.

Tar sig priset till någon av zonerna letar jag efter ett divergens på 15 minuter för att komma in i ett trade som en studs på motståndet.

Allternativ 2 är om priset tar sig ner till stödet och bryter det och därefter återtestar stödet kommer jag leta entry för att gå kort.

Så här finns alltså 3 möjliga positioner beroende på hur priset rör sig. Jag anser att det är viktigt och planera och bestämma i förväg hur jag ska agera när priset kommer göra en viss sak. På detta sätt minimerar man beslutsfattandet i stressade situationer vilket då leder till mer genomtänkta beslut.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.