MurrDawg

Ett andra test av Supplyzon

Kort
FX:GBPUSD   Brittiskt pund / U.S. dollar
Priset är uppe och testar supplyzonen för 2a gången . Nu under natten under asien sessionen så har priset konsoliderat, MEN har varit uppe och bekräftat likviditetsblocket. Vi har även på lägre TF en dubbeltopp med RSI , så incitament för att gå kort finns här.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.