FX:GBPUSD   Brittiskt pund / U.S. dollar
Söker fortfarande först och främst short trades då trenden fortfarande är nedåt. Men räknar med att ett trendskifte kommer strax och är då öppen för long trades .
Men allt måste bekräftas innan trade tas.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.