COMEX:GC1!   Terminskontrakt guld
Våg 4 ner nu för att inleda sista vågen upp =1600

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.