COMEX:GC1!   Terminskontrakt guld
Den rosa linjen håll koll på den denna karta har jag följt sedan 1280

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.