OMXSTO:GETI_B   GETINGE AB SER. B
Som sagt avvakta bolag som har problem, när de börjar gräva i skiten så börjar det lukta.

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.