Swedishdaytrader

XAUUSD,Guld, ANALYS

Lång
Swedishdaytrader Uppdaterad   
TVC:GOLD   CFDs på guld (US $ / OZ)
Guld föll under 1945 års stöd, vilket kan vara ett tecken på en större nedåtrörelse på marknaden.

Som vi kan se i diagrammet, så länge som marknaden handlas under 1952 års motstånd, förväntas ytterligare nedgång mot 1920.

Marknaden över 1952 kan öka ytterligare, eftersom det finns andra motstånd runt 1958 och 1968, vilket i sin tur kan driva denna nedåtgående våg att fortsätta mot 1920.
Handel aktiv
Kommentera:
Den nuvarande flytten bådar inte gott för köparna
En stark och tydlig återhämtning från 61,8 % Fibonacci retracement nivå från den högsta toppen som registrerats av guld den 22 mars till den lägsta den 29 mars, men stöd noteras vid det glidande medelvärdet 55 på den dagliga
Den nuvarande situationen stöder inte köp om inte ett hausseartat ljus dyker upp på den dagliga tidsramen, vilket kommer att bekräfta återhämtningen från det nuvarande stödet
_____
Jag nämnde tidigare att den nuvarande baisseartade korrigeringen kan sträcka sig till $130-nivån, nu guld att titta på
Trade stängt: målet nått
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.