Swedishdaytrader

GOLD, Analysis. stark köp

Lång
Swedishdaytrader Uppdaterad   
TVC:GOLD   CFDs på guld (US $ / OZ)
Guld har för närvarande ett starkt stödområde som inte har brutits sedan februari och testades 3 gånger
Styrkan i det nuvarande stödet kan avsluta nedgången och börja stiga, förutsatt att det inte finns någon daglig stängning under 1880/75$.

SL 1845
TP1 1871
TP2 1895
TP3 1920
Handel aktiv
Kommentera:
+12$
Trade stängt: målet nått:
TP2 1895
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.