TVC:GOLD   CFDs på guld (US $ / OZ)
utifrån långsiktiga perspektivet så ser vi att guld kommer inte vara bra investering efter att b vågen slutförs så kanske efter 2023/24, tid visar vägen

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.