CAPITALCOM:GOOG   Alphabet Inc (Google) Klass C
Tror att vi kan få ett fortsatt fall mellan 18-20% innan marknaden vänder och kan ta sig upp hela 60%

Detta är inget tips eller rekommendationer utan endast min analys/tankar kring Alphabet (Google)


Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.