IvarssonAnalytics

Lång från roten av impuls

Lång
OMXSTO:HEXA_B   HEXAGON AB SER. B
Hexagon buy limit. När första target nås flyttas SL till plus.

Buylimit: 438.0 kr
SL: 418.4kr
Target 1: 471.8 kr
Target 2: 490.0 kr
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.