OMXSTO:HM_B   HENNES & MAURITZ AB, H & M SER. B
Hm bör börja vända ner nu med kraft

The harder you practis the more lucky you get !
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.