Luspank

Hoist minskar med 50%

OMXSTO:HOFI   HOIST FINANCE AB
Misstänker att vi skall samla kraft ett tag så jag säljer halva positionen.

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.