Luspank

Ökar i Hoist

Lång
OMXSTO:HOFI   HOIST FINANCE AB
Spelar på att marknaden samlat på sig förnyad kraft, ev SL vid stängning under röd area.

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.