Luspank

Marknadstro Hoist

Lång
OMXSTO:HOFI   HOIST FINANCE AB
Hoist, PE 10,6, stigande omsättning och vinst, bara insider köp på nivåer runt 78:- senaste halvåret nu står kursen runt 65,5, är det köpläge eller skall man undvika på grund av kassaflödet?

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.