antonneriks

HTRO, Tar det någonsin stopp?

Lång
antonneriks Uppdaterad   
OMXSTO:HTRO   HEXATRONIC GROUP AB
Med ett fantastiskt år avslutar HTRO 2021 på +560%, men de betyder inte att det måste ta slut här. Enligt följande ide föreslår jag ett yttligare rally som kan komma att ta kursen yttligare 40% år det positiva.

Risk: -10.53%
Reward +40.62%
Risk/Reward: 3.85

1️⃣ - Nuvarande situation
Sedan den 10 november har aktiekursen befunnit sig i en horisontell kanal (Kanal 2) där Swing low har legat på stödet 450:- medans Swing high har legat på kanalens tak och motstånd på 503:- men också använt sig av ett inre motstånd vid få tillfällen på 490:-. Denna horisontell kanal är inget nytt fenomen inom HTRO då grunden för föregående rally också var en horisontell kanal (Kanal 1). Kanal 1 som jag kommer att kalla den varade i cirka 55 dagar innan kursen bröt sig ur och sedan steg med 68.13%. Den senare, kanal 2 har i dagsläget funnits i dryga 50 dagar också och delar många likheter med kanal 1. Rallyt som kom efter kursen bröt sig ut kanal 1 hadde ett väldigt starkt momentum, detta på grund av snabbt ökade volymer. I sammband med utbrytningen bildades också en positiv trendlinje som har verkat som stöd och visats vara väldigt stark då den testats många gånger. Kursen idag befinner sig i den övre delen av kanal 2 och har testat motståndet på 503 ett par gånger de senast dagarna, desutom har trendlingen återigen kommit i kontakt med kursen och stöder den underifrån.

2️⃣- Kommande rally
Antagandet som görs med det diagramet visar är att vi är väldigt nära att bryta oss ur den horisontella kanalen. Detta bland annat för att

1: tidsintervallet som kanal 2 har varat i börjar likna det från kanal 1. Trender har en tendens att upprepa sig själva och för att göra det så är det rätt tidpungt at bryta sig ut.
2: Motståndet på 503:- har testats flera gånger under en kortare period vilket tyder på mer köpare än säljare på marknaden.
3: Efter ett test på 503:- tar sig kursen inte tillbaka ner till Swing low på 450 utan använder sig av det lilla stödet runt 490. Detta tyder på att säljarna inte längre har kontroll på kursen vi det övre motstånedt och köparna håller på att ta över.
4: Samtliga EMA befinner sig under nuvarande kurs vilket tyder på att vi befinner oss i ett bullish scenario.
5: Kursen har återigen fått stöd av trendlinjen som flera gånger tidigare har visats vara ett starkt stöd för kursen.

Efter ett utbrytande av 503 kommer vi befinna oss i ett nytt ATH. Detta innebär att vi inte har några uppenbara mål för trenden men vi kan återigen ta hjälp av kanal 1 och kolla på hur stor rörelse som kom från den och sedan anta att en liknande rörelse kommer att ske. Detta sätter målet någonstans runt 707:- vilket skulle vara en ökning på 40.62% från nuvarande kurs. På väg upp till målet kan man anta att kursen kommer att ta hjälp av trendlinjen och EMA för att ha stöd. Vi kan också anta att när kursen bryter ur så kommer stora volymer att hoppa på raketen på väg upp. Detta på grund av att volymer generellt är ganska små i kanaler då folk väntar på tydliga rekyler för att gå in i aktien.

3️⃣ - Risk
Främst två risker medkommer i denna ide. Den första är att vi inte lyckas bryta oss ur kanalen och förblir svingandes mellan stöd och motstånd. Detta kommer också att göra att vi förlorar många av våra triggers för att en utbrytning skulle ske vilket kan leda tilmycket lägre volymer och momentum. Just aktiekursen bör dock inte ta en extremt stor smäll då botten av kanalen fortfarande kommer finnas som ett väldigt säkert stöd. Den andra riken kommer efter vi har brytit oss ur kanalen, då saker i detta läge är väldigt oklara. Det finns risk för att momentumet som finns snabbt vänder och får kursen att bryta sig ur trendlinjen och passera EMA linjerna vilket omvandlar marknaden till en negativ sådan.

OBS: Alla summor är i SEK
Kommentera:
Första fasen är nu avklarad i och med brytningen av motståndet 503:-. Nästa förväntning är nu en pullback och test av 503:- som stöd istället för att ge en bekreftelse på att ett positivt momentum bildats. Denna pullback känns trolig då en negativ divergence har bildats på 1h tidsskalan med hjälp av RSI vilket tyder på ändrad riktning av kursen.

Lyckas testet på 503:- stå emot fortsätter iden som planerat.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.