OMXSTO:HTRO   HEXATRONIC GROUP AB
Eftersom förra analysen på HTRO blev en total flopp så tänkte jag bara visa lite snabbt hur min framtida prognos ser ut.

Tror inte botten är riktigt nådd än och med tanke på rådande situation i världen (Tack Ryssland...) just nu och med den bear marknade som vi befinner oss i tror jag det kan vara svårt att se positiva rörelser överlag. Ingenting tyder heller på att 252 kr är botten utan mer yttligare ett stöd på vägen.

Bolagets fundamentala grunder är fortfarande desamma som innan och det är ett bolag jag fortfarande stort tror på.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.