AktieAI

Hexatronic Group AB - Veckodiagram

Kort
OMXSTO:HTRO   HEXATRONIC GROUP AB
Det här är en teknisk analys på Hexatronic Group AB i veckodiagrammet.

Efter flera veckors konsolidering har kursen brutit nedanför 440 kr. Tittar man på MACD har den korsats nedåt vilket indikerar början på ett negativt momentum som också syns på den första röda stapeln i histogrammet.

Just nu har EMA20 (rosa) agerat som ett stöd mot ytterligare fall. Frågan är om den kan hålla kursen.

Vi kan se flera stödnivåer undertill i form av Fibonacci linjer, Pivotpunkter samt viktiga tidigare kursnivåer som har ritats med streckade gula linjer.

Har detta bottnat eller kommer det ytterligare fall och i så fall var hittar vi botten?

Från ett optimistiskt perspektiv, har kursen nu nuddat EMA20 och det kommer att finnas köpare som kommer att hoppa in och blankare som kommer att ta hem vinst. Så det kan finnas ett glimt av ljus för att aktien återhämtar sig härifrån.

Om man tittar från ett pessimistiskt perspektiv, finns det eventuellt möjlighet till ytterligare fall till ca 364,5 kr, 330,5 kr samt 281-295 kr. På dessa prisnivåer hittar vi viktiga stöd som illustreras i diagrammet.

Om man tittar från ett björnperspektiv och vill vara försiktig skulle jag själv tycka att man väntar på ett fall till 281-295 kr (blå område) innan man köper in sig på aktien för där har vi allt som behövs från ett rent tekniskt perspektiv för att vi ska känna oss trygga att hoppa in.

Om man är litet aggressiv kan man också hoppa in vid ca 330,5 kr och se om den nivån håller och givetvis ha en tight stop loss.

Jag har även tittat på månadsdiagrammet och tittar man på candlestick formationen ser man en "Hanging man candlestick" i föregående månad som indikerar en reversal på trenden och denna månad har kursen fallit ned. Observera att det finna många dagar till den här månadens slut så allt kan hända. Se bilden.

Jag är negativ till aktien och tror på fortsatt fall med tanke på det negativa globala sentimentet gentemot teknik aktier.

Det tar tid att skapa sådana analyser så om du gillar min analys, tryck på gilla knappen för då får jag motivationen att bidra med fler tekniska analyser.

P.S. Om tillräckligt många ber om en teknisk analys på någon annan aktie, råvara, valuta, etc. kan jag eventuellt bidra med en.

---

Friskrivningsklausul: Allt innehåll som tillhandahålls här är endast i informations- och utbildningssyfte och ska inte tolkas som professionell ekonomisk rådgivning. Om du behöver sådan rådgivning, rådfråga en licensierad finans- eller skatterådgivare. Ingen garanti ges angående riktigheten av min tekniska analys och informationen här.

Juridisk information: Jag är inte finansiell rådgivare. Informationen här är endast för underhållningsändamål. Innan du investerar, vänligen rådfråga en licensierad fackman. Alla aktieanalyser som tillhandahålls här bör inte betraktas som "investeringsrekommendationer". Jag kommer inte att hållas ansvarig för eventuella förluster du kan ådra dig för att investera och handla på aktiemarknaden i ett försök att spegla vad jag gör. Om inte investeringar är FDIC-försäkrade kan de sjunka i värde och/eller försvinna helt. Var försiktig!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.