Kriscap

Hufvudstaden ta ikapp tidigare ras?

Lång
OMXSTO:HUFV_A   HUFVUDSTADEN AB SER. A
Sedan mars botten har aktien gått sidledes och nu börjar en etablering ovanför säljarna ta fart.
Mycket möjligt att detta är resan på att ta ikapp mars raset.
YTD är aktien ned -25%

Hufvudstaden är en av de fastighets aktier som i år har tappat mest inom sektorn.


Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.