Luspank

IAR agerar köpare

Lång
OMXSTO:IAR_B   I.A.R SYSTEMS GROUP AB SER. B
Agerar på en tredje studs på röd linje men förstår att detta är ett bolag under press och lite risky, SL vid stängning under röd area.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.